استقرار تیم قرنطینه بهداشت درمان سازمان منطقه ویژه پارس در فرودگاه خلیج فارس عسلویه

تیم قرنطینه بهداشت و درمان سازمان منطقه ویژه پارس ظهر امروز ۸ اسفند ماه در فرودگاه خلیج فارس عسلویه مستقر شد.

بنا بر این گزارش این تیم مسافران پرواز فوق العاده تبریز- عسلویه که ساعت ۱۶ وارد فرودگاه خلیج فارس شده بودند را مورد تب سنجی ویروس کرونا قرار دادند.

اکثر مسافران این پرواز بازیکنان تیم تراکتور سازی تبریز  بودند که توسط دکتر و پرستار سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مستقر در کلینیک فرودگاه مورد تب سنجی ویروس کرونا قرار گرفتند. 

 پس از مشخص شدن عاری بودن مسافران از ویروس کرونا این بازیکنان فرودگاه خلیج فارس را به مقصد جم به منظور بازی با تیم پارس جم ترک نمودند.

https://roydadnaft.ir/4955کپی شد!