آغاز واریز سود سهام عدالت از امروز

علیرضا صالح اظهار کرد: بانک‌ها سود را به حساب مشمولان واریز می‌کنند.

وی درمورد میزان سود سهام عدالت نیز گفت: به افرادی که یک میلیون سهم دارند ٢۵٠ هزار تومان تعلق می‌گیرد.

به طور کلی جمع کل مشمولان سهام عدالت بیش از ۴۹ میلیون نفر است که از این میزان بیش از ۴۶ میلیون نفر در قید حیات هستند.

https://roydadnaft.ir/4840کپی شد!