برگزاری دوره آموزشی آشنایی با فرآیند مناقصات در سازمان منطقه ویژه پارس

دوره آموزشی آشنایی با برگزاری مناقصات به همت مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت به مدت ۲ روز در سازمان منطقه ویژه پارس برگزار شد.

گفتنی است این دوره توسط مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت تاکنون جهت ۱۴۰۰ نفر از متقاضیان و کارشناسان صنعت نفت در سال ۹۸ برگزار شده است.

مناقصات
دوره آموزشی دوره مناقصات 10
دوره آموزشی دوره مناقصات 9
دوره آموزشی دوره مناقصات 8
دوره آموزشی دوره مناقصات 7
دوره آموزشی دوره مناقصات 6
دوره آموزشی دوره مناقصات 5
دوره آموزشی دوره مناقصات 4
دوره آموزشی دوره مناقصات 3
دوره آموزشی دوره مناقصات 2
https://roydadnaft.ir/4788کپی شد!