مسعود کرباسیان: طرح گوره به جاسک طبق برنامه در حال پیشرفت است

مسعود کرباسیان شامگاه دوشنبه ۲۸ بهمن ماه در حاشیه بازدید وزیر نفت از شرکت فولاد اکسین خوزستان در اهواز در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: این بازدید به منظور ایجاد رابطه میان شرکت های ملی نفت ایران، فولاد مبارکه، فولاد اکسین خوزستان و لوله سازان انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه شرکت ملی ‌نفت به دنبال هماهنگی و ایجاد رابطه خوب میان این سه بخش برای انجام کار است، افزود: شرکت نفت به عنوان کارفرما و بخشی که تامین کننده منابع مالی طرح گوره به جاسک، وظیفه هماهنگی میان بخش های مختلف را به عهده دارد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، روند اجرای پروژه گوره به جاسک را خوب عنوان کرد و گفت: در ابتدای اجرای طرح به دلیل مسائلی که در بحث تامین ورق وجود داشت، شاهد تاخیر در انجام کار بودیم، اما خوشبختانه اکنون روند اجرای این طرح به خوبی در ‌حال پیشرفت است.

کرباسیان عنوان کرد: با توجه به اینکه عزم جدی میان بخش های مختلف وجود دارد، امیدواریم شاهد اجرای به موقع طرح براساس برنامه زمان بندی باشیم.

https://roydadnaft.ir/4782کپی شد!