دوره آتش نشانی صنعتی پیشرفته ویژه افسران ایمنی سازمان منطقه پارس در پالایشگاه تهران برگزار شد

  رییس مرکز آموزش HSE سازمان منطقه پارس در این باره گفت : ۱۰ نفر ازافسران و روسای آتش نشانی سازمان به مدت ۵ روز در زمین آتش پالایشگاه تهران آموزشهای تخصصی ویژه مدیریت مهار آتش فرا گرفتند 

فرامرز ضرغام تصریح کرد :برنامه اموزشی اجرا شده شامل ۳ روز مباحث تئوری ،دو روز دریل و مانور عملیاتی بود که مباحثی از قبیل رفتارشناسی حریق ،حریق در فضای محصور ،سیستم های اعلام و اطفاءحریق به شرکت کنندگان آموزش داده شد 

ایشان همچنین یاداور شد : این دوره به درخواست رییس HSE سازمان منطقه پارس در بهمن ماه سال جاری و بر اساس ضرورتهای منطقه صنعتی و ایجاد گفتمان در خصوص نحوه کنترل و مقابله حریق های ایجاد شده و بررسی ابعاد حوادث اجرا شده است 

دوره آتش نشانی صنعتی پیشرفته در تاریخ ۱۲ الی ۱۶ بهمن ماه سال جاری برگزار شد .

https://roydadnaft.ir/4674کپی شد!