گزارش تصویری/ راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه در منطقه ویژه پارس بر گزار شد

راهپیمایی بزرگداشت چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی صبح امروز با گرامیداشت چهلمین روز درگذشت سردار اسلام، در عسلویه برگزار شد.

راهپیمایی بیست ودوم بهمن ماه 15
راهپیمایی بیست ودوم بهمن ماه 14
راهپیمایی بیست ودوم بهمن ماه 13
راهپیمایی بیست ودوم بهمن ماه 12
راهپیمایی بیست ودوم بهمن ماه 11
راهپیمایی بیست ودوم بهمن ماه 10
راهپیمایی بیست ودوم بهمن ماه 8
راهپیمایی بیست ودوم بهمن ماه 7
راهپیمایی بیست ودوم بهمن ماه 4
راهپیمایی بیست ودوم بهمن ماه 38
راهپیمایی بیست ودوم بهمن ماه 36
راهپیمایی بیست ودوم بهمن ماه 35
راهپیمایی بیست ودوم بهمن ماه 34
راهپیمایی بیست ودوم بهمن ماه 33
راهپیمایی بیست ودوم بهمن ماه 31
راهپیمایی بیست ودوم بهمن ماه 30
راهپیمایی بیست ودوم بهمن ماه 29
راهپیمایی بیست ودوم بهمن ماه 3
راهپیمایی بیست ودوم بهمن ماه 2
راهپیمایی بیست ودوم بهمن ماه 1
راهپیمایی بیست ودوم بهمن ماه 27
راهپیمایی بیست ودوم بهمن ماه 26
راهپیمایی بیست ودوم بهمن ماه 24
راهپیمایی بیست ودوم بهمن ماه 22
راهپیمایی بیست ودوم بهمن ماه 21
راهپیمایی بیست ودوم بهمن ماه 20
راهپیمایی بیست ودوم بهمن ماه 19
راهپیمایی بیست ودوم بهمن ماه 17
راهپیمایی بیست ودوم بهمن ماه 16
راهپیمایی بیست ودوم بهمن ماه 27
راهپیمایی بیست ودوم بهمن ماه 25
راهپیمایی بیست ودوم بهمن ماه 23

https://roydadnaft.ir/4669کپی شد!