تصویب طرح بهبود و ارتقای واحدهای تصفیه پساب پالایشگاه‌های پارس‌جنوبی

باتوجه به اهمیت بهبود شرایط زیست‌محیطی در منطقه پارس‌جنوبی، پروژه مطالعاتی «بهبود و ارتقای واحدهای تصفیه پساب پالایشگاه‌های پارس‌جنوبی» به‌منظور تعیین وضع کنونی جریان‌های پساب، بررسی روش‌های تصفیه جریان‌های Spent Caustic ،Oily Water و Sour Water و انجام مقایسه میان این روش‌ها و همچنین ارزیابی فنی و مالی راهکار اجرایی تعریف شد.

نمایندگان معاونت توسعه و مهندسی، اداره کل بهداشت، ایمنی و محیط‌ زیست وزرات نفت، شرکت‌های نفت و گاز پارس و مجتمع گاز پارس‌جنوبی، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، مدیریت‌های بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست و برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران نیز برای راهبری این طرح زیست‌محیطی کمیته تشکیل داده‌اند.

از میان ٩ راهکار پیشنهادی شرکت مشاور، تامین اعتبار اجرای راهکار انتخابی که شامل احداث تصفیه خانه متمرکز در سایت پارس۲ برای تصفیه پساب صنعتی (Oily Water و Sour Water سایت پارس۲) و کاستیک مستعمل (Spent Caustic) تولیدی سایت‌های پارس ١و۲ و ارتقای واحدهای تصفیه پساب هریک از پالایشگاه‌های سایت پارس ١ است، دی‌ماه امسال به تصویب هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران رسید.

شرکت نفت و گاز پارس نیز ضمن استعلام از شرکت‌های توانمند ایرانی در زمینه ساخت تجهیزات تصفیه فاضلاب و استفاده حداکثری از توان داخلی با رعایت استانداردها، مقرر است در تدوین شرح‌ کار بررسی فرآیندهای بالادست و ارائه راهکارهای کاهش پساب و در صورت نیاز اعمال پیش تصفیه در مبدا تولید پساب، به‌کارگیری پساب بهداشتی برای تامین مواد مغذی در واحدهای بیولوژیکی تصفیه خانه‌های صنعتی جدید، بررسی و تعیین تکلیف پکیج‌های فاضلاب بهداشتی موجود در پالایشگاه‌ها با رویکرد تمرکز بر تصفیه پساب‌ها، برچیدن پکیج‌های یادشده، کاهش بار مالی و عملیاتی و استفاده بهینه از سرمایه انسانی و منابع، ظرفیت‌سنجی بازچرخانی حداکثری و استفاده دوباره از پساب تصفیه شده برای کاربری‌های مجاز به‌ویژه اتصال به شبکه آبیاری فضای سبز منطقه را در نظر گیرد.

مدت زمان اجرای طرح بهبود و ارتقای واحدهای تصفیه پساب پالایشگاه‌های پارس‌جنوبی، حدود ۴ سال است. در ضمن، این طرح جزء برنامه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه به‌منظور رفع آلودگی زیست‌محیطی صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بوده و در هیئت وزیران مطرح شده است.

https://roydadnaft.ir/4656کپی شد!