دوره پیشگیری و مدیریت حوادث مخازن نفتی در جزیره خارگ برگزار شد

دوره آموزشی پیشگیری و مدیریت حوادث اتمسفریک با هدف ارتقاء دانش و آگاهی شرکت‌های مستقر در جزیره خارگ و برای افزایش آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری از جمله آتش‌سوزی مخازن به عنوان یکی از شرایط اضطراری در این منطقه عملیاتی، با مشارکت ادارات ایمنی و محیط زیست (HSE) و آموزش به میزبانی پایانه نفتی خارگ برگزار شد.

رئیس پایانه نفتی خارگ، هدف از برنامه ریزی و برگزاری این دوره آموزشی را علاوه بر ارتقاء دانش و آگاهی کارشناسان این حوزه، ایجاد سطح آموزشی مشترک و یکسان در همه شرکت‌های مستقر در جزیره خارگ عنوان کرد.

سیدمحمدجواد موسوی گفت: با توجه به حوادث مخازن ذخیره سازی در سال‌های اخیر در صنعت نفت به دلیل تغییر شرایط اقلیمی و تشدید چگالی صاعقه در مناطق عملیاتی صنعت نفت، این دوره آموزشی به عنوان یک ضرورت آموزشی مطرح شد.

او افزود: با توجه به اهمیت نقش برنامه ریزی و هدایت دوره‌های آموزشی در پاسخگویی موثر و مطلوب در رویارویی با شرایط اضطراری در منطقه و حفظ آمادگی لازم برای واکنش اثربخش به شرایط اضطرار و خودداری از هرگونه وقفه عملیاتی، این دوره آموزشی با همکاری اداره آموزش پایانه‌های نفتی ایران نخستین بار در منطقه خارگ برگزار شد.

رئیس پایانه نفتی خارگ بیان کرد: در این دوره آموزشی کارشناسان ایمنی و محیط زیست (HSE) و مدیریت عملیات شرکت پایانه‌های نفتی ایران، شرکت نفت فلات قاره، مجتمع پتروشیمی و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی حضور داشتند.

جزیره خارگ در ۵۷ کیلومتری شمال غربی بوشهر قرار دارد و بیش از ۹۰ درصد نفت کشور از این جزیره صادر می‌شود.

https://roydadnaft.ir/4350کپی شد!