نقدینگی از ۱۷۲۵ هزار میلیارد تومان گذشت

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در آبان ماه سال جاری، حجم نقدینگی را ۱۶ هزار و ۲۵۲ هزار میلیارد ریال اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۲٫۸ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل (آبان ۹۷ نسبت به آبان ۹۶)، ۲۱٫۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. حجم پول در این دوره ۲۴۴۵٫۵ هزار میلیارد ریال با ۴۳٫۴ درصد افزایش نسبت به آبان‌ ماه سال قبل بوده و حجم شبه پول نیز با ۱۸٫۱ درصد رشد، ۱۴۸۰۶٫۵ هزار میلیارد ریال است.

بر پایه این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در آبان ماه امسال ۸۷۸۸٫۵ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۶٫۳ درصد افزایش یافته است. در عین حال، بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی ۲۹۸۵٫۷ هزار میلیارد ریال است که نسبت به آبان ماه سال ۹۶ به میزان ۱۷٫۵ درصد رشد یافته است.

طبق اعلام بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی ۱۱۹۴۳٫۱ هزار میلیارد ریال است که نشان دهنده ۱۸٫۷ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده و نسبت به اسفندماه سال گذشته نیز ۹٫۴ درصد رشد نشان می‌دهد.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی

میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در آبان ماه سال جاری به ۴۶۰۷٫۳ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷٫۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی نیز ۶۶۸٫۹ هزار میلیارد ریال بوده که نشان‌دهنده ۹٫۸ درصد افزایش است. بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در آبان ماه سال جاری ۲۲۶۸٫۵ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹٫۲ درصد افزایش یافته است.

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی

این گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با ۴۷٫۹ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۴۱۸۱٫۲ هزار میلیارد ریال رسیده و حجم اسکناس و مسکوک نیز با منفی ۲۰٫۵ درصد، ۸۷٫۹ هزار میلیارد ریال است.

سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۲۲٫۸ درصد افزایش به ۱۸۶۴٫۷ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز در دوره آبان ماه سال ۹۷ با ۴۳٫۲ درصد افزایش به ۱۵۸۱٫۳ هزار میلیارد ریال رسیده است.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری

میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در آبان ماه امسال ۵۷۴٫۷ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۱٫۶ درصد رشد نشان می‌دهد. سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۳۹۸٫۶ هزار میلیارد ریال بوده که ۳۱٫۵ درصد افزایش یافته است.

جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، ۵۴۹۲ هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت آبان ماه سال ۹۶ دارای ۲۰٫۹ درصد رشد است و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در آبان ماه به ۳۳٫۷ هزار میلیارد ریال رسیده که ۶۸٫۶ درصد نسبت به آبان ۹۶ کاهش داشته است.

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تخصصی

بر پایه این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در آبان ماه سال جاری ۱۱۹۷٫۸ هزار میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۸۰٫۸ درصد رشد یافته است. جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم ۶۰۹۸٫۴ هزار میلیارد ریال است که ۲۲٫۲ درصد رشد دارد. همچنین میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی ۴۹۱٫۸ هزار میلیارد ریال است که رشدی معادل ۱۴٫۲ درصد نسبت به آبان ۹۶ دارد.

https://roydadnaft.ir/395کپی شد!