نارضایتی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در پتروشیمی‌های ماهشهر/ اجرای سلیقه‌‌ای به ضرر کارگران است

کارگران شاغل در پتروشیمی‌های ماهشهر از اجرای سلیقه‌ای طرح طبقه بندی مشاغل انتقاد کردند.

کارگران شاغل در پتروشیمی‌های ماهشهر در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: طرح طبقه‌بندی مشاغل در پتروشیمی‌های ماهشهر متفاوت اجرا شده است؛ با توجه به اینکه اکثر پتروشیمی‌ها زیر نظر هلدینگ خلیج فارس هستند ولی باز هم، این طرح متفاوت و سلیقه‌ای اجرا شده است.

آنها ادامه دادند: ضرایب حقوقی برای نیروهای یک پتروشیمی متفاوت است؛ مثلاً برای نیروهای مدت موقت ضرایب حقوقی از دیپلم تا فوق لیسانس بین ۱۲۰ تا ۱۶۰ درصد است که باتوجه به مدرک تحصیلی لحاظ شده ولی برای نفرات پیمانکار ضرایب حقوقی ۹۵ درصد است یا اینکه نیروهای  پیمانکار آیتم حق تخصص می‌گیرند ولی مدت موقت چنین ایتمی دریافت نمی‌کند.

به گفته‌ی آنها، این نابرابری باعث تنش بین نیروها شده است و رضایت شغلی را مخدوش نموده است.

نیروهای شاغل در پتروشیمی‌ها می‌گویند: این چه طرح طبقه‌بندی مشاغلی است که هیچ تساوی و برابری در آن نیست، حتی در یک پتروشیمی!

https://roydadnaft.ir/3839کپی شد!