قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت در بازارهای جهانی با کاهش و بهای طلا با افزایش رو به‌رو بود.

قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت. 

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۱۵ صدم درصد کاهش به ۵۳ دلار و ۶ سنت رسید.

قیمت نفت خام برنت دریای شمال نیز با ۲۵ صدم درصد کاهش به ۵۹ دلار و ۱۷ سنت رسید.

1

قیمت هر گرم طلا نیز با ۱۷ صدم درصد افزایش ۵۰ دلار و ۷۹ سنت رسید.

2

https://roydadnaft.ir/3833کپی شد!