گزارش تصویری/تجلیل از برترین های نظام پیشنهادهای مجتمع گاز پارس جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی؛ از برترین های نظام پیشنهادهای مجتمع گاز پارس جنوبی با حضور مدیرعامل، مدیران ستادی و پالایشگاهی تجلیل گردید.

گزارش تصویری 

31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
18
17
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1

خبر

https://roydadnaft.ir/3739کپی شد!