توسط مرکز آموزش HSE سازمان منطقه ویژه پارس؛ دوره آموزشی ICS سامانه فرماندهی حادثه برای مدیران و دهیاران شهرستان دیر برگزار شد.

فرامرز ضرغام تصریح کرد : مناطق پیرامونی صنایع گازی پارس جنوبی بواسطه قرارگیری در موقعیت های ریسک خطر نیازمند آموزش های تاثیر گذارتر برای مقابله با شرایط حساس میباشند و از این جهت مرکز آموزش سازمان برنامه های آموزشی متنوعی را برای شهرستانهای کنگان ،عسلویه و دیر در نظر دارد

https://roydadnaft.ir/3732کپی شد!