دوره استقرار راهنمای مدیریت فوریت های پزشکی در صنعت نفت در منطقه ویژه پارس اجرا شد

رئیس مرکز آموزش HSE سازمان منطقه پارس دراین باره گفت :دوره برنامه ریزی پاسخ هماهنگ و موثر فوریتهای پزشکی با عنایت به جلسه مورخ ۱۳/۷/۹۸ با حضور دکتر سمیع مدیر عامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت شرکت ملی نفت در خصوص بهبود عملکرد تیمهای فعال در شرایط اضطراری است 

فرامرزضرغام تصریح کرد : اصولا این نوع دوره ها در راستای استقرار اهداف ابلاغی MERP در مناطق حیاتی کشور و الزامات قانون مدیریت بحران در جهت بهبود سطح امادگی گروههای مرتبط با HSE و کارکنان بهداشت و درمان برنامه ریزی و اجرا میگردد 

ایشان یادآور شد:در این پروسه تدوین طرح اقتضای مراقبتهای سلامت همچنین ارائه خدمات اورژانس طبی به مصدومین و تعیین نیازهای منطقه بر پایه ارزشیابی شکاف منطبق با تحلیل ریسکهای صنعتی مورد نظر قرار میگیرد

دوره مذکور در تاریخ ۱و۲ بهمن ماه با تدریس دکتر مرادیان رییس اورژانس استان فارس در منطقه ویژه پارس اجرا شد .

https://roydadnaft.ir/3726کپی شد!