مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران به نفت آنلاین خبر داد: هزینه قابل توجهی از نفت کارت های ملی حفاری پرداخت می شود؛پرداخت کمک معیشت کارکنان ارکان ثالث حفاری در سقف پنج میلیون ریال

مهندس سید عبداله موسوی روز دوشنبه (۳۰ دی ماه) در گفتگو با خبرنگار این رسانه خبری با بیان این مطلب، افزود: این مهم در سرفصل برنامه های شرکت قرار گرفته و به مدیران و مسئولان شرکت ابلاغ گردیده است.

وی اظهار کرد: در یک سال اخیر مبنا و سیاستگذاری شرکت ایجاد نظم و انظباط مالی، تحقق اهداف و برنامه های ترسیم شده، توازن بین هزینه ها و درآمدها، پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان اعم از رسمی، قراردادی و ارکان ثالث بوده است.

موسوی در همین ارتباط گفت: با پیگیری و تلاش های صورت گرفته و تامین منابع مالی مورد نیاز، بخش قابل توجهی از هزینه نفت کارت همکاران بزودی پرداخت می شود.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران راه اندازی سامانه جامع دستمزد و مزایای کارکنان ارکان ثالث( HRM ) را مورد اشاره قرار داد و افزود: این سیستم مزیت های قابل توجهی دارد که از آن جمله ضابطه مند شدن و یکسان سازی زمان پرداخت ها می باشد که براین اساس پاداش بهره وری نیمه نخست همکاران رسمی و غیر رسمی به طور همزمان پرداخت گردید.

وی درباره محاسبه و خرید مرخصی کارکنان قراردادی اظهار کرد: با توجه به اینکه کارکنان قراردادی از نیروهای تاثیرگذار در تحقق اهداف شرکت هستند لذا هماهنگی های لازم در این خصوص به مجموعه مدیریت ها و واحدهای ذیربط جهت اجرا ابلاغ شد.

موسوی در خصوص پرداخت فوق العاده های تخصصی کارکنان در بخش دریا که به تازگی از سوی وزیر محترم نفت ابلاغ شد، توضیح داد: مدیریت های منابع انسانی و امور مالی شرکت موظف به محاسبه و پرداخت این فوق العاده به کارکنان مشمول طرح شده اند.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران همچنین پرداخت کمک معیشت کارکنان ارکان ثالث در سقف پنج میلیون ریال را یادآور و گفت: دستورالعمل پرداخت ها از طریق مدیریت مالی به زیر مجموعه ها صادر شده است.

وی در مورد اقدامات رفاهی صورت گرفته برای کارکنان و خانواده های آنان، افزود: با عنایت به اینکه بخش عمده ای از کارکنان شرکت غیر رسمی می باشند و تامین امکانات رفاهی مورد نیاز آنان در اولویت برنامه ها قرار دارد بر این اساس این دسته از همکاران و خانواده های آنان از امکانات فرهنگی، ورزشی و سالن های غذاخوری شرکت برخوردار شدند.

موسوی با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با راهبرد شرکت ملی نفت ایران، اظهار کرد: این موضوع طبق ضوابط و مقررات صنعت نفت در حال برنامه ریزی، پیگیری و اجرا می باشد.

https://roydadnaft.ir/3691کپی شد!