ابلاغ بخشنامه به دستگاه‌ها برای مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی توسط جهانگیری

به منظور مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و استانداری‌ها، تا پایان سال موظف به رعایت کامل موارد عنوان شده در این بخشنامه گردیده اند.

رعایت دمای ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتیگراد در فضاهای داخلی و بسته  و دمای ۱۸ درجه سانتی گراد در راهروها و فضاهای عمومی سرپوشیده و روشن نمودن وسایل گرمایشی یک ساعت قبل از آغاز وقت اداری و خاموش نمودن آنها یک ساعت قبل از پایان وقت اداری و خاموش نمودن وسایل گرمایشی در روزهای تعطیل از جمله موارد این بخشنامه است.

بر اساس این بخشنامه، استفاده از دستگاه‌های گازسوز استاندارد با برچسب انرژی بالا، انجام معاینه فنی کلیه موتورخانه‌ها توسط شرکت‌های تایید صلاحیت شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران (بر اساس ماده (۱۷) قانون هوای پاک)، سرویس و تعمیر دوره‌ای تجهیزات گازسوز از طریق متخصصان مجاز و نصب سامانه پایش هوشمند موتورخانه به منظور افزایش ضریب ایمنی و بازدهی وسایل گاز سوز و کاهش حداقل پنج درصدی مصرف گاز طبیعی هر مشترک در چهار ماهه پایانی سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته مورد تأکید قرار گرفته است.

همچنین شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای گاز استانی در موارد یاد شده در این بخشنامه آمادگی ارائه هر گونه مساعدت فنی به دستگاه‌های اجرایی را دارند.

در راستای اجرای موارد بالا استانداران باید ضمن تاکید بر اجرای ای بخشنامه و طرح آن در شورای اداری استان، پیگیری های لازم جهت صرفه جویی و اصلاح الگوی مصرف در دستگاه های اجرایی را در دستور کار قرار دهند.

همچنین، شرکت ملی گاز ایران و شرکت های گاز استانی مکلف به پیگیری اجرای دقیق این بخشنامه در دستگاه‌های اجرایی می‌باشند و در صورت عدم رعایت این بخشنامه شرکت گاز استانی مربوط، پس از یک بار اخطار کتبی ضمن ارسال مراتب به استانداری ذی ربط در صورت تخطی مجدد مطابق مقررات با دستگاه اجرایی رفتار می‌کنند.

همچنین، سازمان صدا و سیما موظف به اطلاع رسانی مناسب برای بهره گیری از روشهای موثر جهت ترغیب جامعه به صرفه جویی و کاهش مصرف گاز طبیعی می‌باشند و روابط عمومی دستگاه های اجرایی نیز مکلف به اطلاع رسانی مناسب برای کاهش مصرف سوخت به کارکنان هر دستگاه هستند.

https://roydadnaft.ir/3631کپی شد!