تولید نفت روسیه در ۲۰۱۹ رکورد زد

تولید نفت و میعانات گازی روسیه در سال ۲۰۱۹ به رکورد ۱۱.۲۵ میلیون بشکه در روز صعود کرد و رکورد قبلی ۱۱.۱۶ میلیون بشکه در روز سال ۲۰۱۸ را شکست.

این آمارها نشان داد روسیه با وجود بحران نفت آلوده که تولید این کشور را برای مدتی محدود نگه داشت و همچنین مشارکت در پیمان محدودیت عرضه با اوپک، همچنان تولید نفت و میعانات گازی خود را افزایش می‌دهد.

وزارت انرژی روسیه آمار تولید نفت و میعانات گازی را که در سهمیه کاهش تولید تعیین شده در توافق با اوپک محاسبه نمی‌شود، جدا نکرده است.

تولید نفت روسیه در یک دهه گذشته با راه اندازی میادین جدید و استفاده از فناوری‌های جدید در میادین قدیمی، رو به رشد بوده است.

تولید نفت و میعانات گازی روسیه در سال میلادی به ۵۶۰.۲ میلیون تن افزایش یافت که بالاتر از ۵۵۵.۸۴ میلیون تن در سال ۲۰۱۸ بود.

طبق آمار وزارت انرژی روسیه، تولید نفت و میعانات گازی تولیدکنندگان کوچک در سال میلادی گذشته سه درصد رشد کرد و به ۸۳.۶۱۲ میلیون تن معادل ۱.۶۸ میلیون بشکه در روز رسید.

مجموع تولید نفت و میعانات گازی روسیه در دسامبر ۱۱.۲۶۲ میلیون بشکه در روز بود که در مقایسه با ۱۱.۲۴۴ میلیون بشکه در روز در نوامبر افزایش داشت. تولید این کشور به تن، در ماه میلادی گذشته ۴۷.۶۲۹ میلیون تن در مقایسه با ۴۶.۰۱۹ میلیون تن بود.

الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه انتظار دارد تولید نفت و میعانات گازی روسیه در سال ۲۰۲۰ بین ۵۵۵ تا ۵۶۵ میلیون تن معادل ۱۱.۱۲ تا ۱۱.۳۲ میلیون بشکه در روز باشد.

نواک اظهار کرده که روسیه تولید نفت خام خود را در دسامبر به میزان ۲۴۰ هزار بشکه در روز در مقایسه با سطح تولید اکتبر ۲۰۱۸ که مبنای توافق کاهش تولید کشورهای اوپک و غیراوپک است، کاهش داده است.

بر اساس گزارش رویترز، اوپک و متحدانش شامل روسیه از سال ۲۰۷ تولیدشان را کاهش داده‌اند و نواک روز جمعه گفت: کشورهای اوپک پلاس ممکن است پایان دادن به محدودیت عرضه در سال ۲۰۲۰ را بررسی کنند.

قیمت نفت در سال ۲۰۲۰ تحت تاثیر بهبود روابط تجاری آمریکا و چین و ادامه کاهش عرضه اوپک و متحدانش بزرگترین رشد قیمت در سه سال گذشته را ثبت کرد.

صادرات خط لوله نفت روسیه در دسامبر به ۴.۲۸۶ میلیون بشکه در روز رسید که بالاتر از ۴.۱۴۷ میلیون بشکه در روز در نوامبر بود. تولید گاز طبیعی این کشور هم ۶۷.۲۱ میلیارد متر مکعب در دسامبر در مقایسه با ۶۴.۰۴ میلیارد متر مکعب در نوامبر رسید.

https://roydadnaft.ir/3512کپی شد!