مهندس موسوی مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس: رویکرد روابط عمومی‌ها باید آینده پژوهی و تحلیل‌گری باشد

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس ظهر دیروز سه شنبه ۳ دیماه، در نشست با رییس روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران و جمعی ار روسا و کارشناسان روابط عمومی شرکت‌های تابعه در پارس جنوبی گفت: روابط عمومی باید پل بین سازمان و ذی‌نفعان باشد.
وی ادامه داد: روابط عمومی‌ها باید با استفاده از تحلیل و آنالیز شرایط و فعالیت‌ها به یک پیش‌بینی از وضعیت آینده شرکت‌ها برسند و این نگاه را در اختیار مدیریت‌های سازمان قرار دهند.
مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس همچنین افزود نبود برنامه جامع و هماهنگ ما بین روابط عمومی‌های منطقه پارس باعث کاهش اثربخشی این برنامه‌ها و افزایش هزینه‌ها می‌شود که باید با توجه به نقش حاکمیتی منطقه ویژه پارس بر اساس ابلاغ وزیر کلیه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی با محوریت روابط عمومی سازمان منطقه ویژه پارس صوت پذیرد.
موسوی گفت: در تخصیص منابع و تدوین برنامه ها همه مناطق کشور با یک عینک دیده شوند زیرا هر منطقه مسائل مربوط به خود را دارد که منطقه ویژه پارس نیز منطقه‌ای ویژه و منحصر به فرد در کشور است  و انتظار ما این است که در برنامه های فرهنگی شرایط خاص منطقه در نظر گرفته شود.

https://roydadnaft.ir/3430کپی شد!