جم از لیست حوزه تاثیر آلایندگی عسلویه حذف شد!/آوای بوشهر

طبق خبرهای رسیده، گویا قرار است صرفا آلودگی آبی ملاک تعیین حوزه تاثیر آلایندگی عسلویه باشد. اتفاقی که شهرستان جم را از حوزه تاثیر آلایندگی عسلویه حذف و سایر شهرستان های ساحلی را جایگزین می کند.

کمیته تعیین میزان آلایندگی طی هفته های اخیر نشستی با حضور فرمانداران سه شهرستان جنوبی به استثنای جم برگزار کرده و فقط آلایندگی آبی را مبنای تعیین حوزه تاثیر آلایندگی قرار داده در حالی که الودگی هوایی ناشی از وزش بادهای جنوبی، آلایندگی تاسیسات مستقر در کنگان و عسلویه را مستقیما به جم انتقال می دهد.

آلودگی صبح امروز جم ناشی از بدسوزی فلر شرکت پتروشیمی جم در عسلویه

به نظر می رسد تصمیمات عجیب و خلق الساعه استانداری بوشهر در موضوع عوارض آلایندگی همچنان ادامه دارد.

پیش از این هم در دوران استاندار سابق بوشهر، بخش بزرگی از اعتبارات عوارض آلایندگی عسلویه به شمال استان بوشهر پرداخت می شد که هیچ تاثیری از آلایندگی تاسیسات جنوب استان نمی پذیرند./آوای بوشهر

https://roydadnaft.ir/3407کپی شد!