ابهام در درآمد هدفمندی بودجه ۹۹/ گازوئیل و سایر فروآورده‌های نفتی گران می‌شوند؟

با در نظر گرفتن مصرف بنزین حدود ۸۰ میلیون لیتر در روز  برای سال ۹۹ (با احتساب ۶۳ میلیون لیتر سهمیه‌ای و ۱۷ میلون لیتر آزاد)، درآمدهای حاصل از فروش بنزین در کل ۳۶۵ روز سال ۹۹ حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

بنابراین با کسر ۵۳هزار میلیارد تومان از کل ۷۷ هزار میلیارد تومان اشاره شده، درآمد حاصل از فروش سایر فرآورده‌های نفتی (گازوئیل، نفت سفید و LPG) حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده است.

سال ۹۸ درامد تفکیکی  فروش داخلی بنزین و سایر فرآورده‌ها چه قدر است؟

بر اساس تبصره ۱۴ لایحه بودجه‌ی سال ۹۸ میزان درآمدهای حاصل از فروش کلیه فرآورده‌های نفتی در داخل کشور حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌ شده بود.

گفتنی است، برآوردها و بررسیهای کمی نشان می‌دهد، در بودجه‌ی سال ۹۸ درآمدهای حاصل از فروش بنزین (با احتساب مصرف روزانه ۹۰میلیون لیتر و قیمت هر لیتر بنزین ۱۰۰۰ تومان) نزدیک به ۳۳هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌ شده است.

بنابراین درامدهای سایر فرآورده‌های نفتی (گازوئیل، نفت سفید و LPG) در سال ۹۸ حدود ۱۲هزار میلیارد تومان برآورد ‌شده است. البته آمار مشخصی از این درآمدها در طول سال ۹۸ ارائه نشده است. به عبارت دیگر هر چند تبصره ۱۴ لایحه بودجه با منابع ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی به اندازه نصف کل لایحه بودجه دولت رشد کرده است هیچ گونه گزارشی از عملکرد منابع و مصارف این تبصره مهم بودجه در سنوات اخیر ارائه نشده است.

بر این اساس به نظر می‌رسد، درآمدهای حاصل از فروش گازوئیل، نفت سفید و LPG به عنوان فرآورده‌های نفتی غیر بنزینی از حدود 12 هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ به حدود 24 هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ افزایش خواهد داشت. از طرفی افزایش قیمت بنزین هم به تنهایی رشد ۳۲ هزار میلیارد تومانی درآمد را محقق نخواهد کرد.

به این ترتیب سوالی که وجود دارد این است که آیا این افزایش درآمد از رشد قیمت گازوئیل، نفت سفید و LPG در سال ۹۹ ایجاد خواهد شد؟

انتهای پیام/

منبع : تسنیم

https://roydadnaft.ir/3396کپی شد!