ظرفیت مخازن ذخیره سازی میعانات گازی پارس جنوبی به دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه رسید

این مخزن با قابلیت ذخیره سازی ۵۰۰ هزار بشکه میعانات گازی، پس از دریافت میعانات گازی فرآوری شده در پالایشگاه های پارس جنوبی به بهره برداری رسید. 

سال گذشته ۴ مخزن از مجموع ۸ مخزن موجود در پروژه احداث تاسیسات ذخیره سازی و اندازه گیری میعانات گازی با ظرفیت ذخیره سازی دو میلیون بشکه میعانات گازی به بهره برداری رسید.
عملیات احداث تاسیسات ذخیره سازی و اندازی گیری میعانات گازی پارس جنوبی با هدف ذخیره سازی ۴ میلیون بشکه میعانات گازی فازهای پارس جنوبی در دست اجراست و پیش بینی می شود ۳ مخزن باقیمانده این پروژه به تدریج و با فاصله زمانی ۱۰ تا ۱۵ روز از یکدیگر تا نیمه بهمن ماه امسال تکمیل و به بهره برداری برسند.

https://roydadnaft.ir/3288کپی شد!