آمادگی پتروشیمی جم برای همکاری های پژوهشی و آموزشی

محمدرضا سعیدی مدیر عامل پتروشیمی جم و هیئت همراه روز سه شنبه ۱۲ آذر از موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی بازدید به عمل آورد و در نشستی با حضور کردونی رئیس موسسه و مدیران و پژوهشگران موسسه در رابطه با همکاری‌های متقابل و اجرای طرح‌های پژوهشی گفتگو شد.

دکتر سعیدی در بازید از موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با اعلام آمادگی پتروشیمی جم در همکاری‌های پژوهشی و آموزشی با موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی گفت: مبنا قرار دادن برنامه‌ریزی موثر و دقیق، استفاده از نیروی انسانی توانمند و با تجربه در جایگاه  صحیح، وجود ساختار چابک‌، بهره گیری از تکنولوژی به روز و همچنین وجود فرهنگ سازمانی مبتنی بر امانت‌داری، صداقت و اعتماد، لازمه موفقیت هر سازمان و نهاد است.

در ادامه دکتر کردونی با تاکید بر اهتمام به تولید دانش و اندیشه گفت: پژوهش برای پژوهش انجام نمی‌دهیم، ماموریت اصلی این موسسه ارائه توصیه‌های سیاستی، کمک به سیاست‌گذاری اثربخش و کارآمد ، تولید دانش نظری و کاربردی است و شریک کردن شرکای اجتماعی در فرایند سیاست‌گذاری است.

رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در این نشست خاطر نشان کرد: دانش، تجربه و توان مدیریتی دکتر سعیدی در پتروشیمی جم یک فرصت مهم برای تحقق ماموریت‌های این مجموعه عظیم است.

https://roydadnaft.ir/3258کپی شد!