قدردانی کارکنان ارکان از معاون سرمایه انسانی وزیر نفت و مدیران توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت به خاطر پرداخت بن‌کارت نقدی

کارکنان ارکان ثالث نفت در پیامی از دکتر علی‌مددی معاون سرمایه انسانی وزیر نفت و دکتر فرشاد مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت و دکتر امیری معاون مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت به خاطر توجه به مطالبات کارکنان ارکان ثالث و پرداخت بن کارت نقدی تقدیر و تشکر کردند.

کارکنان ارکان ثالث نفت در پیامی از دکتر علی‌مددی معاون سرمایه انسانی وزیر نفت و دکتر فرشاد مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت و دکتر امیری معاون مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت به خاطر توجه به مطالبات کارکنان ارکان ثالث و پرداخت بن کارت نقدی تقدیر و تشکر کردند.

به گزارش رویداد نفت، کارکنان ارکان ثالث وزارت نفت با ارسال پیامی از دکتر علی‌مددی معاون سرمایه انسانی وزیر نفت و دکتر فرشاد مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت و دکتر امیری معاون مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت به خاطر توجه به مطالبات کارکنان ارکان ثالث و پرداخت بن کارت نقدی تقدیر و تشکر کردند.

متن کامل پیام ایشان به شرح زیر می‌آید:

جناب آقای دکتر علی‌مددی

معاون محترم وزیر در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

جناب آقای دکتر فرشاد

مدیر محترم توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت

جناب آقای دکتر امیری

معاون محترم امور اداری مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت

سلام علیکم

مستحضرید که کارکنان ارکان ثالث شاغل در وزارت نفت پا به پای سایر کارکنان رسمی و قراردادی صنعت نفت در تولید، دخیره سازی و‌انتقال نفت، گاز و ساید فرآورده ها سهم بسزایی دارند، اما طبق قوانین از حقوق و امکانات کمتری (مانند نفت کارت، بن کارت نقدی، استفاده از مراکز رفاهی نفت و.. ) در صنعت نفت برخوردار بودند که بحمدالله و با پیگیری و عنایت ویژه شما بزرگواران این فاصله تبعیض آمیز روز به روز کاهش یافته و موجب رضایت کارکنان ارکان ثالث نفت گردیده است.

یادمان نرفته است که در سال های قبل صدای کارکنان ارکان ثالث شنیده نمیشد و مدیران‌وقت خواسته ها و مطالبات ما را نادیده میگرفتند و یا بایکوت میکردند. یادمان نرفته است که تبعیض ها و عدم امنیت شغلی و‌.. باعث دلسری کارکنان پیمانکاری شده بود. یادمان نرفته است که در دولت سابق ما را نیروی مازاد صنعت نفت می خواندند. اما در دولت سیزدهم و با همت شما بزرگواران مطالبات کارکنان ارکان ثالث یک به یک شنیده شد و با نیت خیر شما به سرانجام رسید و یا می رسد.

امیدواریم که با ادامه حضور شما دلسوزان در دولت چهاردهم  سایر مطالبات بر زمین مانده کارکنان ارکان ثالث همچون تبدیل وضعیت و متناسب سازی حقوق و‌مزایا و استفاده از امکانات رفاهی نفت و … به سرانجام رسیده و موجب رضایت خاطر کارکنان زحمتکش ارکان ثالث فراهم گردد.

در انتها، ما کارکنان ارکان ثالث صنعت نفت به مصداق حدیث  “من لم یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق” مراتب سپاس وقدردانی خود از اقدامات وهمّت حضرات عالی درجهت رفع تبعیض ها، پرداخت نفت کارت و بن کارت نقدی اعلام می داریم.

https://roydadnaft.ir/31973کپی شد!
 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.