چاه دوم میدان گازی مختار در حال حفاری

عسکری معاون اقتصادی استاندار گفت: میدان گازی مختار بویراحمد ۱۰۹ میلیارد متر مکعب ظرفیت دارد که عملیات حفر چاه دوم این میدان در حال انجام است.

عسکری معاون اقتصادی استاندار گفت: میدان گازی مختار بویراحمد ۱۰۹ میلیارد متر مکعب ظرفیت دارد که عملیات حفر چاه دوم این میدان در حال انجام است.

به گزارش رویداد نفت، معاون اقتصادی استاندارگفت: میدان گازی مختار ۳۰ کیلومتر طول و شش کیلومتر عرض دارد که علاوه بر تامین گاز نقش ذخیره سازی را هم دارد.

عسکری افزود: چاه دوم میدان گازی مختار پس از بهره برداری با میادین گازی عسلویه رینگ می‌شود و مخزن ذخیره سازی این میدان در فصل گرم سال گاز به این مخزن تزریق می‌شود و در فصل سرد سال به ناترازی گاز در کشور کمک خواهد کرد.
وی اضافه کرد: پس از پایان حفر دومین حلقه مطالعاتی توصیفی و اکتشافی، بر اساس ارزیابی‌ها حدود ۱۱ چاه دیگر حفر خواهد شد.

معاون اقتصادی استاندار گفت: عملیات سطح العرضی این طرح که شامل خاکبرداری، بتن ریزی و آماده سازی موقعیت برای استقرار دکل حفاری است، حدود ۵۰ درصد پیشرفت کاری دارد و تا کمتر از سه ماه دیگر دکل حفاری نصب می‌شود.

عسکری افزود: بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده درصورت تزریق اعتبار تا ۱۵ ماه دیگر کار حفاری حلقه چاه دوم به پایان می‌رسد.

وی اضافه کرد:در این میدان حدود ۴ هزار نفر طی ده سال مشغول به کار می‌شوند.

https://roydadnaft.ir/31672کپی شد!