ریل‌گذاری صحیح در توسعه مدیریت صنعت نفت در پایان دولت سیزدهم

معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با بیان اینکه در ابتدای کار مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت، نظام جامع را تعریف و تهیه کردیم و در اختیار وزیر نفت قرار دادیم، گفت: در پایان دولت سیزدهم مجموعه‌ای را با اهداف و ریل‌گذاری‌های صحیح تحویل می‌دهیم.

معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با بیان اینکه در ابتدای کار مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت، نظام جامع را تعریف و تهیه کردیم و در اختیار وزیر نفت قرار دادیم، گفت: در پایان دولت سیزدهم مجموعه‌ای را با اهداف و ریل‌گذاری‌های صحیح تحویل می‌دهیم.

به گزارش رویداد نفت، مهدی علی‌مددی روز شنبه، ۱۹ خرداد در نشست شورای مدیران توسعه سرمایه‌ انسانی صنعت نفت با اشاره به اینکه در ابتدای دولت سیزدهم و تحویل‌گرفتن مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت این مرکز از هدف اصلی خود دور شده بود، بیان کرد: با آغاز کار دولت سیزدهم، رویکرد مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت را به‌سوی تربیت مدیران آینده این صنعت تعریف کردیم و با همت و حمایت مدیران منابع‌ انسانی اقدام‌های مطلوبی انجام شد و این مرکز در مدار خودش قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در ابتدای کار مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت، نظام جامع را تعریف و تهیه کردیم و در اختیار وزیر نفت قرار دادیم، افزود: همچنین زیرساخت‌های لازم در ۲۱ حوزه تخصصی برای همه مشاغل و پست‌های صنعت نفت تعریف شد.

معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با بیان اینکه در پایان دولت مردمی سیزدهم مجموعه‌ای را با اهداف و ریل‌گذاری‌های درست تحویل می‌دهیم، گفت: امیدواریم برنامه‌ای که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۸، ۵۰۰ مدیر توانمند تحویل صنعت نفت شود، تحقق یابد.

علی‌مددی بیان کرد: با افتتاح خانه مدیران صنعت نفت می‌توانیم همه داشته‌های مدیران خدوم این صنعت را جمع‌آوری کنیم و در اختیار مدیران آینده قرار دهیم تا آینده صنعت نفت بیش‌ازپیش روشن‌ شود.

براساس این گزارش، در نشست شورای مدیران توسعه منابع‌ انسانی صنعت نفت مدیران چهار شرکت اصلی حضور داشتند و نظرها و درخواست‌های خود را مطرح کردند.

در حاشیه این نشست، ساختمان امور پشتیبانی و خانه مدیران صنعت نفت با حضور معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت افتتاح شد.

https://roydadnaft.ir/31638کپی شد!