اعتراف نماینده مجلس:کارمندان دولت با حقوقشان نمی توانند تا پانزدهم ماه سر کنند

رمضانعلی سنگدوینی عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: مبالغ خرید مردم با ارقامی که دولت درآمار هایش ذکر می کند یکسان نیست وحتی برخی کارمندان دولت با حقوقی که دریافت می کنند نهایتا تا پانزدهم ماه بتوانند مایحتاج زندگی را تامین کنند.

رمضانعلی سنگدوینی عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: مبالغ خرید مردم با ارقامی که دولت درآمار هایش ذکر می کند یکسان نیست وحتی برخی کارمندان دولت با حقوقی که دریافت می کنند نهایتا تا پانزدهم ماه بتوانند مایحتاج زندگی را تامین کنند.

به گزارش رویداد نفت، رمضانعلی سنگدوینی نماینده گرگان و منتخب دوازدهمین دوره مجلس افزود:قیمت ها بالارفته و پایین هم نمی آید،شاهدیم دلار بالارفت و به ۶۵ تومان رسید اما ده درصد پایین آمده و این عددی نیست که قابل قبول باشد.

عضو کمیسیون انرژی با تاکید بر اینکه رقم تهیه مایجتاج، ارزاق و سفره مردم بالارفته تصریح کرد:با ابلاغ برنامه هفتم توسعه مصوب مجلس یازدهم، به حدود یازده قلم کالای اساسی یارانه داده خواهد شد و این کمک مهمی به مردم محسوب می شود.

وی با شرح حالی از شرایط اقتصادی کارگران روزمزد، دستفروشان و حتی کارمندان دولت گفت: شرایط زندگی ومعیشت خوب نیست، مابه عنوان نماینده می بینیم که مردم رجوع بیشتری به سمت دفاتر نمایندگی دارند و مشکل اکثریت ،معیشت وگذران زندگی است بنابراین دولت باید فکری برای اقتصاد داشته باشد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطر نشان کرد:شاید بگویند درآمدها خوب شده ولی از طرفی هزینه ها بالا رفته و نمی تواند زندگی را تامین کند،لذا باید یارانه برای کالاهای اساسی داده شود تا شاید بتواند درآمدها را برای زندگی پوشش دهد.

https://roydadnaft.ir/31418کپی شد!