مشعل سوزی ستاره خلیج‌ فارس، صفر می‌شود

گل بابایی معاون تولید پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس با اشاره به برنامه تولید آمونیاک سبز از گاز فلرینگ این پالایشگاه، گفت: با اجرای طرح تولید آمونیاک، مشعل سوزی ستاره خلیج فارس صفر خواهد شد.

گل بابایی معاون تولید پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس با اشاره به برنامه تولید آمونیاک سبز از گاز فلرینگ این پالایشگاه، گفت: با اجرای طرح تولید آمونیاک، مشعل سوزی ستاره خلیج فارس صفر خواهد شد.

به گزارش رویداد نفت، هادی گل بابایی، معاون تولید پالایشگاه ستاره خلیج فارس در گفت و گو با گفت: یکی از آخرین پروژه‌های پالایشگاه ستاره خلیج فارس که در راستای طرح‌های زیست محیطی در دست اجرا قرار دارد، طرح تولید آمونیاک با ظرفیت حدود ۴۵۰ هزار تن در سال از هیدروژن مازاد این پالایشگاه است.

معاون تولید شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس در خصوص اهمیت طرح‌های محیط زیستی برای این شرکت توضیح داد: در خصوص طرح‌های محیط زیستی پروژه تولید آمونیاک، مهم‌ترین طرح محیط زیستی این شرکت بوده و شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس با اجرای این طرح فلرینگ را به صفر خواهد رساند.

وی در خصوص چگونگی به صفر رساندن تولید فلرینگ توضیح داد: حدود ۹۵ درصد فلر شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس، هیدروژن است. با اجرایی شدن پروژه تولید آمونیاک از هیدروژن مازاد، دیگر هیدروژنی برای سوختن در مشعل باقی نمی‌ماند. بنابراین وقتی این طرح اجرایی شود شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس به فلرینگ صفر می‌رسد.

گل بابایی افزود: در حال حاضر شرکت‌های پتروشیمی با هدف تولید آمونیاک دست به تولید هیدروژن و CO می‌زنند که این کار باعث تولید و انتشار CO۲ در هوا می‌شود. این درحالی است که شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس از هیدروژن مازادی که به اتمسفر رفته و می‌سوزد را تبدیل به آمونیاک می‌کند.

https://roydadnaft.ir/31268کپی شد!