برگزاری دوره آموزشی صدور پروانه انجام کار در پایانه خارک

سیدمحمدجواد موسوی، رئیس پایانه نفتی خارک در این باره گفت: به‌منظور آشنایی پیمانکاران شاغل در پروژه‌های مناطق عملیاتی شرکت پایانه‌های نفتی ایران با مجموعه مقررات صدور پروانه انجام کار، دوره‌ای آموزشی به همت اداره آموزش و واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست (اچ‌اس‌یی) پایانه نفتی خارک برگزار شد.

وی افزود: در این دوره آموزشی مطالبی درباره مفاهیم و تعاریف لازم از جمله آشنایی با طبقه‌بندی مناطق خطرناک، تعریف کار گرم و سرد، نحوه تکمیل و صدور پروانه کار گرم و سرد، محوطه‌های ممنوعه و آزاد، مسئول اجرای کار و  مقررات ورود به فضاهای بسته، حفاری، پرتونگاری، تمدید، تجدید و ابطال پروانه‌ها و وظایف پیمانکاران در زمان صدور پروانه کار به شرکت‌کنندگان ارائه شد.

رئیس پایانه نفتی خارک با بیان اینکه پروانه کار بخشی ضروری از یک سیستم است که می‌تواند تعیین کند کار چگونه به صورت ایمن انجام شود و به‌سادگی اجازه انجام کار خطرناک را نمی‌دهد، گفت: عوامل انسانی از قبیل نقص در به‌کارگیری روش‌های اجرایی و دستورعمل مرتبط از عوامل ریشه‌ای در حوادث است. این نواقص به دلیل ضعف در آموزش، نبود دستورعمل یا درک نادرست از هدف و کاربرد عملی سیستم پروانه کار است.

وی با بیان اینکه پروانه کار در حقیقت سندی است که براساس آن همه مخاطرات و ریسک‌های محیط کار حذف یا کنترل می‌شوند، اظهار کرد: صدور پروانه به تنهایی سبب ایمن شدن کار نمی‌شود، بلکه از طریق آماده‌سازی محیط کار و اجرای کامل موارد مندرج در پروانه کار محقق می‌شود، همچنین سیستم پروانه کار بخش کلیدی از سیستم مدیریت اچ‌اس‌یی بوده و مطابق با الزام‌های قانونی شرکت ملی نفت ایران است که از آسیب به افراد، تاسیسات و محیط زیست جلوگیری می‌کند.

https://roydadnaft.ir/3066کپی شد!