ساختار سازمانی شرکت پایانه‌های نفتی ایران بررسی شد

مدیر مهندسی ساختار شرکت ملی نفت ایران در پایانه نفتی شمال در راس هیئتی با هدف بررسی ساختار سازمانی شرکت پایانه‌های نفتی ایران، روز سه شنبه (۱۴ آبان‌ماه) از تأسیسات پایانه نفتی شمال بازدید کرد.

وی با اشاره به اینکه شرکت پایانه‌های نفتی ایران به عنوان متولی حلقه نهایی زنجیره ارزش نفت، نقش بسیار مهم و راهبردی در صنعت نفت دارد، گفت: تغییرات تکنولوژیک، تغییر در برنامه‌ها و راهبردها، شرایط محیطی و نقش شرکت پایانه‌های نفتی ایران سبب شده است بازآرایی ساختار سازمانی ستاد و مناطق عملیاتی این شرکت در دستور کار مدیریت مهندسی ساختار شرکت ملی نفت قرار گیرد.

 شرکت پایانه‎های نفتی ایران به عنوان یکی از شرکت‎های تابعه شرکت ملی نفت ایران، مسئولیت امور دریافت، ذخیره‎سازی، عملیات صادرات و واردات نفت خام، مواد نفتی و میعانات گازی، خدمات دریایی و همچنین ارائه خدمات اندازه‎گیری و آزمایشگاهی را بر عهده دارد. این مسئولیت در چهار منطقه عملیاتی خارک، شمال (نکا)، پارس جنوبی و ماهشهر از طریق فرآیندهای عملیات دریافت، ذخیره‎سازی، امتزاج، اندازه‎گیری و سنجش کمی و کیفی، بارگیری و تخلیه (صادرات و واردات) نفت خام و مواد نفتی تولیدی و مبادله‎ای (SWAP) و عملیات پهلودهی و جداسازی کشتی‎های نفتکش اجرا و سبب تکمیل و ارتقای زنجیره ارزش نفت و گاز می‎شود.

https://roydadnaft.ir/3046کپی شد!