راهکارهای حذف درآمدهای نفتی از بودجه جاری

«جلال میرزایی» با بیان اینکه تحریم‌ها باعث کاهش درآمدهای نفتی کشور شده است،‌ ادامه داد: وقتی درآمدی وجود ندارد چاره‌ای جز محدود کردن بودجه نیست.

وی افزود: زمانی که با چالش کاهش شدید درآمدهای نفتی روبرو هستیم، باید با تدبیر این شرایط را به فرصتی برای رسیدن به آرزوی اقتصاد غیرنفتی تبدیل کنیم.

میرزایی با اشاره به اینکه کارشناسان اقتصادی و مجموعه حاکمیت بر ایجاد اقتصاد غیر نفتی و فاصله گرفتن بودجه جاری از درآمدهای نفتی تاکید داشته‌اند، گفت: اما در حالی که همواره در نظر این موضوع مطرح شده، اما در عمل در این زمینه توفیقی نداشته‌ایم.

وی تاکید کرد: اکنون با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، نمی‌توان منتظر بود تا تحریم‌ها رفع شود.

این نماینده مجلس گفت: همه طیف‌ها،جناح‌ها و کل حاکمیت دنبال آن است تا به سمت قطع وابستگی هزینه‌های جاری به درآمدهای نفتی حرکت کنیم.

وی با اشاره به اینکه البته هنوز دولت راهکارهای جایگزین کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در بودجه سال ۹۹ را اعلام نکرده، افزود: تجربه کشورها این است که با کاهش هزینه‌های غیرضروری، کوچک کردن دولت، ادامه خصوصی‌سازی، افزایش درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی، درآمدهای نفتی از بودجه جاری حذف شود.

میرزایی ادامه داد: ‌همچنین تشویق به افزایش صادرات غیرنفتی و رفتن به سمت افزایش مبادلات اقتصادی با کشورهای دیگر نیز می‌تواند راهگشا باشد؛ زیرا از محل تعرفه‌های صادرات و واردات، دولت می‌تواند درآمدزایی داشته باشد.

به گفته این عضو کمیسیون مجلس، پیشنهاد این است دولت در بودجه سال آینده صادرات ۴۰۰ هزار بشکه نفت با قیمت ۴۵ تا ۵۰ دلار در روز را در نظر بگیرد.

https://roydadnaft.ir/3031کپی شد!