کاهش سقف امتیاز وام تسهیلات کارکنان صنعت نفت

به گفته یک منبع آگاه در شرکت ملی نفت با مساعدت و ‌پیگیری های آقای فرشاد مدیر منابع انسانی شرکت ملی نفت و آقای امیری معاون مدیر منابع انسانی شرکت ملی نفت سقف امتیاز وام تسهیلات کارکنان صنعت نفت در شمال و‌جنوب کاهش یافت.

به گفته یک منبع آگاه در شرکت ملی نفت با مساعدت و ‌پیگیری های آقای فرشاد مدیر منابع انسانی شرکت ملی نفت و آقای امیری معاون مدیر منابع انسانی شرکت ملی نفت سقف امتیاز وام تسهیلات کارکنان صنعت نفت در شمال و‌جنوب کاهش یافت.

به گزارش رویداد نفت، کارکنانی که واجد شرایط دریافت وام هستند و به امتیاز سقف مورد نظر رسیده باشند می توانند جهت درخواست وام تسهیلات به امور اداری شرکت محل کار خود مراجعه کنند.

بر این اساس حداقل امتیاز دریافت وام تسهیلات برای کارکنان منطقه شمال به ۸۹ و برای کارکنان شاغل در منطقه جنوب به ۷۹ رسیده است.

طبق این گزارش، بر خلاف شایعات مطرح شده در فضای مجازی مدیران ارشد منابع انسانی شرکت ملی نفت در همه حال پیگیر رفع مشکلات و دغدغه های کارکنان صنعت نفت بوده و تمام تلاش خود را برای ایجاد رضایت کارکنان صنعت نفت در چارچوب قوانین و مقررات به کار می برند و با سعه صدر و شکیبایی آماده شنیدن انتقادات و پیشنهادات کارکنان محترم صنعت نفت هستند.

https://roydadnaft.ir/30259کپی شد!