مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس: ایجاد فرهنگ خودکنترلی در سازمان‌ها ضرورت دارد

سیدپیروز موسوی در نشست شناسایی مجراهای فساد و تخطی اداری این سازمان اظهار کرد: کنترل داخلی عاملی موثر در جلوگیری از تخلفات اداری است و قبل از ورود دستگاه‌های نظارتی خارج از سازمان، باید کنترل داخلی فرآیندها در دستور کار مدیریت‌های سازمان قرار گیرد.

وی افزود: فقدان قانون در عمل به فرآیندهای سازمانی، محدوده تصمیم‌گیری شخصی را افزایش می‌دهد که این عامل می‌تواند یکی از گلوگاه‌های فساد و تخطی اداری باشد.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ادامه داد: باید «ناظرین هوشمند» مسلط به قانون، در فرآیند انجام کارها گمارده شوند تا امکان تخطی از قانون به هر نحو کاهش یابد.

موسوی همچنین با اشاره به اینکه اکثر تخلفات و تخطی‌ها از قانون، سهوی و ناشی از نبود آموزش و آگاهی به قانون است، بر ضرورت ایجاد فرهنگ خودکنترلی در سازمان تاکید کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس همچنین ایجاد دستورعمل شفاف اجرای پروژه‌ها و خدمات در کنار نظارت دقیق عمل به مفاد آن، جابه‌جایی دوره‌ای کارکنان در پست‌های کلیدی، نبود امکان تفسیر به رأی مواد قانونی و نظارت هوشمند بر فعالیت پیمانکاران را از مواردی برشمرد که در کاهش موارد تخطی از قانون تاثیرگذارند.

موسوی گفت: هر پست و مسئولیت سازمانی در کنار خود لزوم پاسخگویی را به همراه دارد و افراد مسئول در مقابل سازمان‌های نظارتی داخل و خارج سازمانی و همچنین مردم و ارباب رجوع باید پاسخگوی فعالیت‌ها و تصمیم‌های خود باشند.

محمدرضا شمسایی، رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس نیز در این نشست نخستین گام مبارزه با فساد سازمان‌ها را لزوم وجود شکل و ساختار انجام فعالیت در هر سازمانی دانست و گفت: وجود شکل و ساختار فعالیت‌ها سبب می‌شود در سایه آن امکان تفسیر شخصی در عمل به مسئولیت‌ها برچیده شود.

وی ادامه داد: پس از وجود شاکله سیستمی، باید فرآیندهای انجام کار بر اساس این شاکله تعریف و در صورت نیاز روزآمد شود، زیرا بعضی از دستورعمل‌های گذشته در دنیای امروز دیگر کارکردی ندارند.

شمسایی نیاز به استفاده از نرم‌افزارها و سخت‌افزارها برای نظام‌مند کردن فرآیند کار در سازمان‌ها را از اصول مهم در مبارزه با فساد عنوان کرد.

https://roydadnaft.ir/3013کپی شد!