تغییر در ترکیب هیات ‌رئیسه صندوق بازنشستگی نفت/ جانشین رحیمی کیست؟

روز جاری طی نشستی در صندوق بازنشستگی نفت، ترکیب جدید هیات رئیسه این صندوق انتخاب شد.
از این رو مهدی کرباسیان، بحرینی، محمد مهدی رحمتی، علی کاردر، محمد مصطفوی، فرزین مینو و محمدرضا عراقی به عنوان اعضای هیئت‌رئیسه صندوق بازنشستگی نفت انتخاب شدند.
همچنین امروز وزیر نفت در احکامی جداگانه، نصرت رحیمی و محمد آقایی تبریزی را به‌عنوان اعضای هیئت امنای صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت منصوب کرد.
البته شنیده‌ها حاکی از آن است که نصرت رحیمی که تا پیش از این بعنوان ریاست این هیات رئیسه در صندوق بازنشستگی نفت فعالیت می کرد جای خود را به محمدمهدی رحمتی خواهد داد.
صندوق‌ بازنشستگی صنعت نفت طبق اساسنامه جدید دارای سه رکن هیئت امنا، هئیت رئیسه و حسابرس مستقل و بازرس قانونی است. اعضای هیئت امنای این صندوق عبارتند از وزیر نفت به عنوان رئیس هئیت امنا، وزیر اقتصاد، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت ملی نفت، مدیران عامل سه شرکت اصلی و دو بازنشسته که به انتخاب وزیر نفت عضو هیئت امنا می‌شوند که سالی دو جلسه بطور عادی برگزار می‌کنند.بررسی عملکرد هیئت رئیسه صندوق از مهم‌ترین وظایف هیئت امناست.
هیئت رئیسه نیز مرکب از یک نفر رئیس هیئت مدیره و شش نفر عضو اصلی دیگر است. دو نفر نیز به عنوان اعضای علی البدل انتخاب می‌شوند تا زمانی که اعضای اصلی نتوانند در جلسات حضور یابند، در جلسات حاضر باشند. تمامی اعضای هیئت رئیسه توسط هیئت امنا از میان کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت انتخاب می‌شوند که در صورت لزوم می‌توانند از بیرون نفت نیز انتخاب شوند که با حکم وزیر نفت عضو هئیت رئیسه می‌شوند. رئیس هیئت هم توسط از میان اعضای اصلی ئوسط هیئت امنا برگزیده شده و حکم وی را وزیر نفت صادر می‌کند.
گفتنی است همه اعضای هیات رئیسه باید حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌های مالی، حسابداری، اقتصاد، حقوق، بیمه، علوم بانکی، مدیریت، گروه پزشکی و یا فنی و مهندسی بوده و حداقل دو سوم اعضا باید دارای ۱۵ سال سابقه کار در صنعت نفت را داشته باشند.
اعتبار حکم اعضای هیئت رئیسه ۳ سال است و هر تصمیمی که هیئت رئیسه می‌گیرد باید حتما به تائید وزیر نفت برسد. در اساسنامه به صراحت ذکر شده است مصوبات هیئت رئیسه بنا به تشخیص وزیر نفت می‌تواند اجرایی شود.

https://roydadnaft.ir/2975کپی شد!