دوره های پروانه های کار گرم و سرد در سازمان منطقه پارس برگزار شد

رئیس مرکز آموزش HSE و پدافند غیر عامل سازمان منطقه پارس با اعلام این خبر گفت : این دوره جهت آشنایی صدور پروانه های کار ویژه کارکنان HSE‏‎،بهره برداری و تعمیرات سازمان به مدت ۸ ساعت در محل فرودگاه بین المللی خلیج فارس اجرا شد 

فرامرز ضرغام تصریح کرد : سرفصل های این دوره شامل نحوه تکمیل صدور و امضای پروانه کار،آماده سازی محل کار ،سنجش گازها ،تعیین وسایل استحفاظی و بررسی وضعیت محیط کار و سایر موارد عمومی میباشد 

ایشان به محتوای این دوره نیز اشاره کرد و ابراز داشت : آشنایی با طبقه بندی مناطق خطرناک ،تعریف کار سرد و گرم ‏بررسی وضع موجود و تعیین LEL و UELبا کمک گاز سنجی و ارزیابی آن ،بررسی انجام کار در فضای بسته و نیاز به تست های دیگر ، تعیین نیاز به دستگاه های کنترل هوا و نظارت حین انجام کار از جمله محتواهای این دوره بوده است 

این دوره به صورت تئوری در تارخ ۶ آبان ماه سال جاری برگزارشد  

https://roydadnaft.ir/2956کپی شد!