قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۲۴ صدم درصد افزایش به ۵۴ دلار و ۳۱ سنت رسید.

قیمت نفت خام برنت نیز با سه صدم درصد افزایش به ۵۹ دلار و ۶۴ سنت رسید.

بهای طلا نیز با ۱۰ صدم درصد کاهش به ۴۸ دلار و ۵۴ سنت در هر گرم رسید.

https://roydadnaft.ir/2951کپی شد!