مدیرعامل شرکت انتقال گاز: همکاری مجری و بهره‌بردار برای شرکت ملی گاز ارزش خلق می‌کند

به گزارش شانا به نقل از شرکت انتقال گاز ایران، سعید توکلی در نشست هم‌اندیشی شرکت انتقال گاز ایران و شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، گفت: پروژه‌هایی که از سوی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران احداث و اجرا می‌شوند و سپس در اختیار شرکت انتقال گاز ایران به عنوان شرکت بهره‌بردار قرار می‌گیرند در آغاز راه از سوی مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران بررسی همه‌جانبه روی آنها انجام می‌شود تا مشکلات و دشواری‌های کار سنجیده و برطرف شود.

وی افزود: بروز مشکل و اختلال در هر مرحله از پروژه به ایجاد اشکال در فرآیند نهایی یعنی انتقال گاز منجر می‌شود، به همین سبب همواره به کارکنان شرکت انتقال گاز در همه مناطق عملیات تاکید شده دستورعمل نحوه اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها و مناسبات بین متقاضی، مجری و بهره‌بردار را که به تصویب هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایران رسیده است، دقیق مطالعه و اجرا کنند.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران با تاکید بر لزوم تعیین تکلیف و تسریع در تحویل و تحول طرح‌ها، یادآور شد: برای این دستورعمل  کمیته‌ای نیز تعریف شده که نتیجه آن تعریف پروژه‌های جدید و تعیین تکلیف پروژه‌های پیشین است، همچنین حل مسائلی که در تفسیر آن بین بخش عملیات و مجری اختلاف نظر وجود دارد نیز به عهده این کمیته قرار گرفته است.

https://roydadnaft.ir/2921کپی شد!