دوره مدیریت ریسک در پروژه های صنعتی در سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برگزار شد

رئیس مرکز آموزش HSE سازمان منطقه ویژه پارس با اعلام این خبر گفت : این دوره ۴ روزه با هدف آشنایی کارشناسان و روسای HSE شرکتهای فعال در منطقه ویژه پارس با تحلیل حوادث فرایندی از دیدگاه مدیریت ریسک و تشریح مفاهیم بنیادی این مدیریت برگزار شد 
فرامرز ضرغام در ادامه یاداور شد : از مهمتریتن سرفصل های این دوره تکنیکی تشریح استانداردهای رایج در مدیریت ریسک و اهمیت روشن ساختن چگونگی انتخاب روش مناسب تحلیل ریسک و مرور تکنیک های رایج و نوین در ارزیابی ریسک  میباشد 
وی ابراز داشت : کارگاه عملی پیاده سازی روشهای JSA,FMEA,QRA نیز در کنار روشهای تئوری به مخاطبان که از کارشناسان حوزه HSE سازمان و شرکت های همجوار در این دوره ۴ روزه شرکت داشتند آموزش داده شد 
این دوره از تاریخ ۲۹/۷/۹۸ الی ۲/۸/۹۸ ادامه داشته است 

https://roydadnaft.ir/2902کپی شد!