مدیرکل مشاغل وزارت کار: کارگران مشکلات خود را از مسیر قانونی دنبال کنند

وی ادامه داد: اگر مدیران و کارفرمایان به ویژه سهامداران اصلی بنگاه ها به وظایف خود در قبال کارگران به موقع عمل نمایند شاهد تنش های ناخوشآیند نخواهیم بود. به عنوان نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بررسی و رسیدگی به وضعیت بنگاه های مشکلدار از همه کارگران، به ویژه نمایندگان آنان تقاضا دارم خواسته های صنفی و حقوقی خود را صرفاً و صرفاً از مجاری قانونی و با ارائه دادخواست به ادارات کار پیگیری نمایند و مطمئن باشند خدمتگزاران آنها در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دقت و توجه لازم این خواسته ها را مورد رسیدگی و حل وفصل  قرار می دهند.

 وی ادامه داد:  در موارد بسیار معدود و محدود در سراسر کشور اتفاقاتی رخ می دهد که اکثریت قاطع قریب به اتفاق کارگران از نوع رفتار این عده انگشت شمار ناخرسند هستند.لذا در این موارد این خود کارگران هستند که می توانند این عده معدود انگشت شمار را از اقدامات ناخوش آیند باز دارند.

مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری با بیان اینکه بستن ریل راه آهن و جاده ها که  از شریان های اصلی عبور و مرور مردم  هستند به هیچ وجه  پذیرفته  نیست افزود: قاطبه  کارگران  نیز از این نوع اقدامات  به شدت  ناخوشنود هستند. حسب دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیران و همکاران استانها مکلف  هستند ضمن انجام بازرسی های قانونی سرکشی به بنگاه ها و دیدار با کارگران و کارفرمایان به ویژه بنگاه های مشکلدار را در اولویت  کارهای خود قرار دهند. از خواسته های صنفی قانونی کارگران مطابق مقررات حمایت می کنیم و در اولویت  بررسی و رسیدگی قرار می دهیم. با همدلی و صمیمیت بین  کارگران و کارفرمایان برای حل مشکلات بنگاه ها رونق تولید حاصل خواهد شد./تسنیم

https://roydadnaft.ir/2879کپی شد!