دوره آموزشی گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای مدیران ارشد صنعت نفت برگزار شد

دوره آموزشی گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای اعضای کمیسیون مناقصات و کمیته‌های فنی بازرگانی صنعت نفت با هدف توسعه و تعالی مدیران ارشد که سرانجام به تأیید آموزشی و طی سایر مراحل به ارزیابی منجر خواهد شد، برگزار شد.

دوره آموزشی گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای اعضای کمیسیون مناقصات و کمیته‌های فنی بازرگانی صنعت نفت با هدف توسعه و تعالی مدیران ارشد که سرانجام به تأیید آموزشی و طی سایر مراحل به ارزیابی منجر خواهد شد، برگزار شد.

به گزارش رویداد نفت به نقل از مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت، دوره آموزشی گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای اعضای کمیسیون مناقصات و کمیته‌های فنی بازرگانی ویژه مدیران ارشد صنعت نفت در محل مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت در روز شنبه و یکشنبه ۲۰  و ۲۱ آبان‌ماه برگزار شد.

اعضای کمیسیون مناقصات و کمیته‌های فنی بازرگانی، با دعوت از سوی مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت از چهار شرکت اصلی وزارت نفت معرفی شده‌اند و دوره‌های آموزشی و توسعه‌ای برای آنها در نظر گرفته شده است که سرانجام به تأیید آموزشی و طی سایر مراحل ارزیابی منجر خواهد شد.

شایان ذکر است بر اساس ابلاغ وزیر نفت، همه اعضای کمیسیون‌های مناقصات و کمیته‌های فنی – بازرگانی باید گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای مناقصات داشته باشند.

بر اساس این گزارش، در این دوره‌ از استاد بنام و خبره حوزه مناقصات مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت، علی قره‌داغلی دعوت شده است.

شایان ذکر است دوره بعد برای گروه دوم نیز شنبه و یکشنبه ۲۷ و ۲۸ آبان‌ماه برنامه‌ریزی شده است.

https://roydadnaft.ir/28487کپی شد!