قیمت جهانی نفت امروز ۱۴۰۲/08/17

نقت برنت ۸۱ دلار و ۶۷ سنت شد

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۶ سنت معادل ۰.۰۷ درصد افزایش به ۸۱ دلار و ۶۷ سنت رسید.
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۶ سنت معادل ۰.۰۷ درصد افزایش به ۸۱ دلار و ۶۷ سنت رسید.
https://roydadnaft.ir/28400کپی شد!