تکلیف محصولات پیش‌فروش نشده شرکت‌های پتروشیمی مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تکلیف محصولات شرکت‌های پتروشیمی که پیش فروش نشده‌اند و تعهدی نسبت به صادرات آنها وجود ندارد را تعیین کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تکلیف محصولات شرکت‌های پتروشیمی که پیش فروش نشده‌اند و تعهدی نسبت به صادرات آنها وجود ندارد را تعیین کردند.

به گزارش رویداد نفت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز دوشنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره موارد ارجاعی به این کمیسیون، با تصویب جزء ۷ بند ح ماده ۴۸ این لایحه، تکلیف محصولات شرکت‌های پتروشیمی که پیش فروش نشده‌اند و تعهدی نسبت به صادرات آنها وجود ندارد را تعیین کردند.

بر اساس بند مذکور:

 ۷- محصولات شرکت‌های پتروشیمی که پیش فروش نشده‌اند و تعهدی نسبت به صادرات آنها وجود ندارد، می‌تواند با رضایت مالکین آنها و نظارت سازمان توسعه‌ای مربوطه در وزارت نفت، به عنوان ماده اولیه به مجتمع ها یا واحدهای پایین دستی در طول زنجیره ارزش پتروشیمی، در قالب قراردادهای بلندمدت اختصاص یابد.

آئین نامه اجرایی این حکم توسط وزارت نفت با هماهنگی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و سازمان شامل مشوق ها متناسب با افزایش تولید در طول زنجیره ارزش تهیه و حداکثر شش ماه پس از اجرای این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

جزء ۸ بند ح ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز از سوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم حذف گردید.

https://roydadnaft.ir/28384کپی شد!