مهندس موسوی مدیر عامل منطقه پارس در گرامیداشت روز جهانی استانداردها:پیشرفت صنعت نفت در گرو توجه به استانداردها است

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس صنعت نفت را شاخص اصلی توسعه کشور دانست و افزود:رونق تولید و شکوفایی اقتصادی کشور ارتباط مستقیمی با میزان تولید نفت کشور دارد و بر همین اساس استمرار تولید برای مدیران صنعت نفت بسیار حایز اهمیت است .

وی صنایع موجود در بالادست و پایین دست منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس را نمونه ای کامل از تنوع فعالیت ها در صنعت نفت عنوان کرد و تصریح کرد: استقرار استانداردها گام اول برای ارجای دقیق فعالیت ها و فرآیندها در صنعت نفت است اما لازم است با تغییرات تکنولوژیک و نیازهای سازمانی این استانداردها مورد بازنگری قرار گیرند.

موسوی در ادامه افزود: مدیریت یکپارچه دارایی ها  و استقراراستاندارد IPS در صنعت نفت نتایج مثبتی در اجرای فرآیندها داشته است و خوشبختانه پس از ابلاغ وزیر محترم نفت نظم و انضباط خاصی دراجرای فعالیت ها و فرآیندهای صنعت نفت حاکم شده است.

مدیر عامل منطقه ویژه پارس با تاکید بر نقش حاکمیتی این سازمان در اجرای دقیق استانداردهای صنعت نفت گفت: مدیریت استانداردهای سازمان می تواند نقش مهمی در رویه های جاری شرکت ها مطابق با استانداردهای ابلاغی وزارت نفت در منطقه داشته باشد که برای این منظور باید نظارت بیشتری بر فعالیت ها داشته باشد.

وی برگزاری دوره های آشنایی با استانداردها و استفاده از دانش روز دنیا در بازنگری استانداردها را یک الزام دانست و تاکید کرد:استمرار تولید متضمن توجه به ایمنی است و اجرای استانداردها می تواند نقش مهمی در رونق داشته باشد.

همچنین در ابتدای این مراسم علی احمد زاده مدیر استانداردها ،کیفیت و بازرسی فنی سازمان منطه ویژه پارس گزارش کاملی از روند اجرای استانداردها در سازمان و شرکت های مستقر در منطقه ارائه کرد.

در پایان از شرکت های برتر در حوزه استانداردها و کیفیت با اهدای لوح یادبود تقدیر شد.

https://roydadnaft.ir/2836کپی شد!