علی آبادی: یکی از بهترین تولیدکنندگان برخی از تجهیزات نفتی و گازی در دنیا هستیم

طبق گفته‌ وزیر صنعت، معدن و تجارت، ایران در حال حاضر یکی از بهترین تولیدکنندگان برخی از تجهیزات نفتی و گازی در دنیا است.

طبق گفته‌ وزیر صنعت، معدن و تجارت، ایران در حال حاضر یکی از بهترین تولیدکنندگان برخی از تجهیزات نفتی و گازی در دنیا است.

به گزارش رویداد نفت، عباس علی آبادی در جمع تاجران و سرمایه‌گذاران چینی اظهار کرد: امروز یکی از بهترین تولیدکنندگان برخی از تجهیزات نفتی و گازی در دنیا هستیم. در حال حاضر می‌خواهیم بر نیازهای داخلی تمرکز کنیم.

وی افزود: همه تلاش دشمن در تحریم، محروم کردن ما از رفتارهای قاعده‌مند و قانونی است. بنابراین برای موفقیت در برابر این ترفند دشمن، روابطمان با کشورهای دیگر را باید بر اساس مزیت‌های رقابتی پیش ببریم.

https://roydadnaft.ir/28333کپی شد!