مدیر منابع‌انسانی شرکت پایانه‌های نفتی ایران منصوب شد

در متن حکم مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران خطاب به کندرانی آمده است:

با عنایت به تعهد ، تخصص و تجارب ارزشمند جناب‌عالی ، از تاریخ ابلاغ این حکم به عنوان مدیر منابع انسانی شرکت پایانه‌های نفتی ایران منصوب می‌شوید.

نظر به اهمیت و جایگاه ویژه نیروی انسانی در رشد و بالندگی شرکت ، برخی از اهم مسؤولیت‌های جناب‌عالی عبارتند از:

– تدوین و اجرای استراتژی‌های اثربخش توسعه منابع انسانی و مشارکت فعال در تدوین برنامه‌های استراتژیک و عملیاتی شرکت

– مدیریت اثربخش فرایندهای جذب و بکارگیری، جانشین‌پروری، کار راهه شغلی، غنی‌سازی و گسترش شغلی و تلاش در جهت استقرار و ارتقای نظام شایسته‌گزینی‌، شایسته‌پروری، شایسته‌داری و شایسته‌سالاری

-مدیریت و نظارت بر آموزش و توسعه هدفمند و شایسته‌محور منابع‌انسانی جهت توسعه سرمایه‌های انسانی شایسته و متعهد

-نظارت عالیه و گسترش فرهنگ و رفتارهای سازمانی مطلوب از قبیل عدالت اداری، رفتار شهروندی سازمانی، همکاری و همیاری، کارتیمی و حفظ حقوق، حریم شخصی و کرامت انسانی کارکنان

– مدیریت و نظارت عالیه بر حسن انجام کلیه اقدامات پرسنلی کارکنان اعم از انتصابات، ترفیعات، مدیریت عملکرد، حقوق و دستمزد، مزایا، بازنشستگی و …

– نظارت بر اجرای صحیح سیستم‌ها و فرایندهای منابع‌انسانی و حصول اطمینان از نحوه اجرای صحیح مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت

-طراحی برنامه‌ها و پژو‌هش‌های حوزه منابع‌انسانی با هدف بهبود و توسعه سیستم‌ها و فرایندها

– توجه ویژه به سلامت و شادابی جسمی و روانی کارکنان و تدوین راهکارهای ارتقا سلامت‌روان در ستاد و مناطق عملیاتی

ضمن تشکر و قدردانی از خدمات صادقانه جناب آقای علی‌محمد ابوالحسنی در زمان تصدی این مسؤولیت، از خداوند متعال ، توفیق روزافزون جناب‌عالی و همکاران محترم را در انجام وظایف محوله خواستارم .


و من‌الله التوفیق
عباس اسدروز
مدیرعامل

https://roydadnaft.ir/2833کپی شد!