پژوهشگران دانشگاه صنعت نفت در میان ۲ درصد برتر پژوهشگران جهان

نام چهار پژوهشگر از دانشگاه صنعت نفت برپایه گزارش تازه «الزویر» در میان ۲ درصد برتر پژوهشگران جهان جای گرفته‌ است.

نام چهار پژوهشگر از دانشگاه صنعت نفت برپایه گزارش تازه «الزویر» در میان ۲ درصد برتر پژوهشگران جهان جای گرفته‌ است.

به گزارش رویداد نفت به نقل از وزارت نفت، از آنجا که یکی از کنشگران کلیدی در زیست‌بوم علم و پژوهش، پژوهشگران هستند، ارزیابی آنان بر پایه شمار و نسبت استنادهایی که به آنان می‌شود، می‌تواند یکی از نشانه‌های تأثیرگذاری آنان در زمینه‌های ویژه موضوعی باشد.

بر این پایه، یکی از نظام‌های ارزیابی پژوهشگران که در چند سال گذشته پدید آمده است و از آن بهره‌برداری می‌شود، ارزیابی پژوهشگران بر پایه شمار و نسبت استنادهای دریافتی‌شان و شناسایی ۲ درصد برتر آنان است.

بر اساس گزارش تازه «الزویر» که در اکتبر ۲۰۲۳ منتشر شده است، نام چهار پژوهشگر از دانشگاه صنعت نفت یعنی «محمد جامی الاحمدی» استاد گروه مهندسی نفت دانشکده نفت اهواز، «سیدرضا شادی‌زاده» استاد گروه مهندسی نفت دانشکده نفت آبادان، «ایمان دانایی» استاد گروه مهندسی ایمنی و بازرسی فنی دانشکده نفت آبادان و «عباس خاکسار منشاد» استاد گروه مهندسی نفت دانشکده نفت آبادان در میان ۲ درصد برتر پژوهشگران جهان جای گرفته‌ است.

https://roydadnaft.ir/28148کپی شد!