جلسه بانوان شاغل در شرکت عملیات غیرصنعتی با رئیس امور اداری این شرکت برگزار شد+عکس

به گزارش روابط عمومی شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی جلسه پرسش و پاسخ بانوان شاغل درشرکت عملیات غیرصنعتی با رئیس امور اداری این شرکت برگزار شد.

خانم احمدزاده نماینده امور بانوان شرکت عملیات غیرصنعتی در رابطه با برگزاری این نشست گفت: این جلسه با هدف ارتباط مستقیم بانوان با رئیس امور اداری و طرح موضوعات مورد نظر بانوان صورت گرفت.

وی با اشاره به موضوعات مطرح شده در این نشست اظهار کرد: خدمات رفاهی، کاهش ساعت کاری بانوان، آموزش، تعدیل مدرک، بیمه تکمیلی، بازنشستگی بانوان و طرح طبقه بندی مشاغل بانوان از موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد.

https://roydadnaft.ir/2745کپی شد!