افزایش تراکنش مجاز کارت پاسارگاد بازنشستگان نفت

امور ورزش صندوق های بازنشستگی صنعت نفت اعلام کرد، بنا به درخواست بازنشستگان ارجمند، تعداد تراکنش های مجاز کارت ورزش پاسارگاد در یک روز از سه به شش مرتبه افزایش یافت که این تصمیم شورای ورزش طی روزهای آینده از طریق بانک عامل عملیاتی می شود. 

همچنین با توجه به سیاست صندوق ها مبنی بر توسعه ی ورزش برای بازنشستگان در صورت محدودیت یا مشکل در پذیرش مراکز طرف قرارداد ورزشی، افراد می توانند موضوع را با ذکر نام مجموعه ورزشی و شهر به شماره ۶۱۶۳۳۱۳۷  تلفنی اعلام یا به فکس ۶۱۶۳۳۰۸۲ فکس ارسال کنند. یا موضوع را به نزدیک ترین نمایندگی صندوق ها درمیان بگذارند.  

https://roydadnaft.ir/2708کپی شد!