تعمیرات اساسی پالایشگاه نفت تهران آغاز شد

با هدف افزایش بهره‌وری و ضریب ایمنی واحدهای پالایشی، تعمیرات اساسی واحدهای تقطیر در اتمسفریک، خلاء، تهیه روغن، گاز مایع و مراکس شمالی و TOTAL SHUTDOWN پالایشگاه شمالی این شرکت با رعایت الزام‌های ایمنی آغاز شد.

مدت زمان لازم برای انجام این دوره از تعمیرات اساسی که از روز شنبه (۲۰ مهرماه) آغاز شد، ۳۱ روز کاری تعیین شده است.

تعویض رفرکتوری دیواره کوره ۲H-۱۵۱ از حالت سیمان به حالت سرامیک فایبر جهت کاهش اتلاف حرارتی، گاز مصرفی، افزایش بازده کوره و همچنین نصب پمپ‌های جدید ۲P-۱۵۵ و فن هوایی ۲E-۱۹۳ و ۲E-۳۱۴ برای بهینه سازی فرآیند از مهم‌ترین اقدام‌های این تعمیرات اساسی است.

همزمان با انجام تعمیرات اساسی واحد تقطیر شمالی، همه پالایشگاه شمالی و بخشی از پالایشگاه جنوبی برای رفع مشکلات ارتباطی بین واحدهای پالایشگاه و انجام اقدام‌های اصلاحی روی مسیر مشعل از روز جمعه (۲۶ مهرماه) به مدت هشت روز از سرویس خارج خواهد شد.

https://roydadnaft.ir/2705کپی شد!