آخرین سکوی فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی بارگیری شد

سکوی ۲۴B پس از تکمیل عملیات ساخت در بخش خشکی، با پیشرفت حدود ۹۵.۵ درصد و وزنی معادل ۲۵۰۰تن، به روش PUSH PULL بر روی شناور FLB124 بارگیری شد.

این سکو با توان تولید روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش معادل ۱۴٫۲ میلیون متر مکعب توسط مهندسان و کارگران ایرانی ساخته شده و هفته آینده جهت نصب در موقعیت پارس جنوبی به دریا ارسال می شود.

سکوی اقماری ۲۴B ، آخرین سکوی بخش فراساحل فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی است. بخش عمده ای از عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی این سکو در فرایند تکمیل عملیات ساخت، اجرایی شده و بخش های باقیمانده عملیات راه اندازی و هوک آپ پس از پایان عملیات نصب در دریا، آغاز می شود.

طرح توسعه فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی شامل ۴ سکو(۲ سکوی اصلی و ۲ سکوی اقماری)در بخش فراساحل است. مرحله نخست پروژه این طرح در حوزه دریا شامل سکوی اصلی ۲۲ و سکوی اقماری ۲۴A هریک با ظرفیت ۱۴.۲ میلیون متر مکعب و با مجموع ظرفیت ۲۸ میلیون متر مکعب گاز، سال گذشته به بهره برداری رسید. فاز دوم این طرح شامل سکوی اصلی ۲۳ و سکوی اقماری ۲۴B با ظرفیت مشابه امسال به بهره برداری می رسد.

https://roydadnaft.ir/2653کپی شد!