مدیرعامل شرکت صدرتامین با تقدیر از اقدامات انجام شده در فولاد اکسین گفت: مدیرعامل شرکت فولاد اکسین دارای ویژگی های یک مدیر پاک دست، دلسوز و وقت گذار است

مهندس سلیمانی مدیر عامل شرکت صدرتامین در جلسه کمیته راهبردی شرکت فولاد اکسین خوزستان با حضور اعضا هیات مدیره، مدیر عامل و مدیران شرکت در خصوص حرکت رو به رشد شرکت و حمایت های سازمان سهامدار بیان کرد، با توجه به بازدید صورت گرفته و گزارش جامع و کامل مدیر عامل محترم، برای ادامه کار و با توجه به آسیب شناسی انجام شده از وضعیت فولاد اکسین و اینکه شرکت صدرتامین شرکت بورسی می باشد برای هر تصمیم گیری در این مجموعه نیازمند تکمیل اطلاعات جامع می باشد.

ایشان با تقدیر از اقدامات صورت گرفته سال جاری در فولاد اکسین دست پاکی، دلسوزی و وقت گذاشتن را از ویژگی های بارز یک مدیر در موفقیت سازمان دانست که در ثبات مدیریتی ایشان بسیار مهم می باشد که مهندس ابراهیمی مدیر عامل اکسین طی مدت حضورش نشان داده از تمام این ویژگی ها برخوردار بوده و مضاعف بر آن ایشان مدیری جوان، پیگیر رفع مشکلات شرکت می باشد و همین موضوع به وضعیت این بنگاه صنعتی کمک شایانی می نماید.

https://roydadnaft.ir/2613کپی شد!